•  
  •  

 

 

Стипендии

 

1. Заявление до директора на ученици с трайни увреждания - изтегли

2. Заявление до директора на ученици с отличен успех - изтегли

3. Заявление-декларация (приложение към § 3) - изтегли

4. Заявление до директора на ученици без родители - изтегли

5. Заявление до директора на ученици без родител - изтегли

 

Критерии, условия и ред за кандидатстване за стипендии

Информация

 

  

Контакти