•  
  •  

 

 

Занимание по интереси Групови танци и забави 1 клас

 

На 23.12.16 г. в конферентната зала на СУ "Иван Вазов" се проведе първата представителна изява на група "Танци и забави" по проект "Твоят час". Учениците от I д клас представиха пред гостите (техните родители) песни, танци и драматизация. Ръководител на групата е Виктория Милкова.

 

Информация

 

  

Контакти