•  
  •  

 

 

Обществен съвет


 СЪОБЩЕНИЕ!

На 16.03.2017 от 18,00 часа

ще се проведе заседание на Обществения съвет на училището, при следния дневен ред:

 

1. Бюджет на училището за 2017 г.

2. Преходен остатък от 2016 г.

3. Избор на безплатни учебници

4. Училищен план-прием за 2017/2018 г. - І и V клас.


ПОКАНА 01.12.2016

ПОКАНА 15.11.2016

Правилник за обществения съвет

Информация

 

  

Контакти