•  
  •  

 

 

Полезни връзки

Министерство на образованието - http://mon.bg/ 

РУО Стара Загора - http://www.ruobg.com/news

Община Стара Загора - http://www.starazagora.bg/

Държавна Агенция за закрила на детето - http://sacp.government.bg/bg/

Eлектронно учебно съдържание - http://www1.znam.bg/zmonres/edu/

Образователна платформа scientix - http://scientix.eu/

Виртуален училищен кабинет по математика - http://cabinet.bg/

Национална електронна библиотека на учителите - E-Learn (https://e-learn.mon.bg) на Министерство на Образованието и Науката

Национален Портал в помощ на дистанционното обучение в българските училища - https://edu.mon.bg/

Информация

 

  

Контакти