•  
  •  

 

 

Първи клас

 

Прием в първи клас - община СТАРА ЗАГОРА

 

На 18 май 2023 г. /четвъртък/, в 12:00 часа, ще бъде отворена системата за електронно записване на първокласници за учебната 2023/2024 година. Тя ще бъде затворена на 30 май 2023 г. като до 23:59 часа на тази дата могат да се регистрират/редактират/отказват заявления за прием.

 

Важно уточнение е, че за класиране се взема постоянен или настоящ адрес на бъдещия ученик. Децата се разпределят в групи по уседналост.

 

Когато постоянният или настоящият адрес на детето е бил променен, но новият адрес остава в прилежащ район на училището към момента на подаване на заявлението, се счита, че адресът не е променян. За да бъде взето предвид това обстоятелство при класирането, е необходимо родителят/настойникът да информира отдел „Образование“ в община Стара Загора, в срок до 7 (седем) работни дни, преди стартирането на електронната система за прием. Това може да се случи на e-mail: ya.bakoeva@starazagora.bg или на телефон: 042/ 614 892.

 

От отдел „Образование“ апелират всички родители, които са променили адрес на детето, поради въведената извънредна епидемична обстановка през 2020 г., във връзка с разпространението на COVID-19, да ги уведомят за това в срок до 09.05.2023 година. Това може да се случи на e-mail: ya.bakoeva@starazagora.bg или на телефон: 042/ 614 892.

 

След извършване на проверка при класирането ще се взема предвид адреса на детето преди промяната.

 

Пълният график на дейностите за прием в първи клас през учебната 2023/2024 г. е публикуван на сайта на Община Стара Загора и на специализирания сайт за прием https://priem.starazagora.bg:1443/.

 

 

 

ЕЛА ДА УЧИМ ЗАЕДНО В СУ "ИВАН ВАЗОВ" 
в новообзаведени класни стаи,
с компютри и интерактивни технически средства

 

Училището разполага:

 със стол за хранене с топла връзка;

 физкултурен салон;

 безплатна занималня;

 логопед, психолог, ресурсен учител за деца със специални образователни потребности;

 медицински кабинет.

 

 

 

Заедно със задължителната подготовка  учениците избират Задължително избираем предмет от:

 Български език и литература;

 Математика;

 Физическо възпитание и спорт;

 Изобразително изкуство;

 Музика;

 Чужд език.

 

 

 


 

Информация

 

  

Контакти