•  
  •  
  •  

 

 

Първи клас

 

Прием в първи клас - община СТАРА ЗАГОРА

 

ЕЛА ДА УЧИМ ЗАЕДНО В СУ "ИВАН ВАЗОВ" 
в новообзаведени класни стаи,
с компютри и интерактивни технически средства

 

Училището разполага:

 със стол за хранене с топла връзка;

 физкултурен салон;

 безплатна занималня;

 логопед, психолог, ресурсен учител за деца със специални образователни потребности;

 медицински и стоматологичен кабинет.

 

 

 

Заедно със задължителната подготовка  учениците избират Задължително избираем предмет от:

 Български език и литература;

 Математика;

 Физическо възпитание и спорт;

 Изобразително изкуство;

 Музика;

 Чужд език;

 Хореография - народни танци.

 

 


 

Информация

 

 

 

Контакти