•  
  •  

 

 

Първи клас

 

Прием в първи клас - община СТАРА ЗАГОРА

 

На 14 май 2024 г. /вторник/, в 12:00 часа, ще бъде отворена системата за електронно записване на първокласници за учебната 2024/2025 година. Тя ще бъде затворена на 28 май 2024 г. като до 23:59 часа на тази дата могат да се регистрират/редактират/отказват заявления за прием.

 

Важно уточнение е, че за класиране се взема постоянен или настоящ адрес на бъдещия ученик. Децата се разпределят в групи по уседналост. Когато постоянният или настоящият адрес на детето е бил променен, но новият адрес остава в прилежащ район на училището към момента на подаване на заявлението, се счита, че адресът не е променян. За да бъде взето предвид това обстоятелство при класирането, е необходимо родителят/настойникът да информира отдел „Образование“ в община Стара Загора на имейл адрес: v.tosheva@starazagora.bg, в срок до 7 (седем) работни дни, преди стартирането на електронната система за прием.

 

Пълният график на дейностите за прием в първи клас през учебната 2024/2025 г. е публикуван на сайта на Община Стара Загора и на специализирания сайт за прием https://priem.starazagora.bg:1443/.

 

 

 

ЕЛА ДА УЧИМ ЗАЕДНО В СУ "ИВАН ВАЗОВ" 
в новообзаведени класни стаи,
с компютри и интерактивни технически средства

 

Училището разполага:

 със стол за хранене с топла връзка;

 физкултурен салон;

 безплатна занималня;

 логопед, психолог, ресурсен учител за деца със специални образователни потребности;

 медицински кабинет.

 

 

 

Заедно със задължителната подготовка  учениците избират Задължително избираем предмет от:

 Български език и литература;

 Математика;

 Физическо възпитание и спорт;

 Изобразително изкуство;

 Музика;

 Чужд език.

 

 

 


 

Информация

 

  

Контакти