•  
  •  
  •  

 

 

Ръководство

ДИРЕКТОР

Динко ЦВЯТКОВ

0887609650

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗДУД

Елка ХЪНТОВА

0884495089

 

Камелия КРУМОВА-МАХЛЕНСКА

0885116643

 

 
   

 

ЗДАСД

Стрезимира ОГНЯНОВА

0885692680

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Информация

 

 

 

Контакти