•  
  •  

 

 

Международни проекти


 


  • Насилие – не, благодаря!


Програма Еразъм+, дейност К2 – партньорство между училища HOW TO FEEL MATHS „Как да почустваме математиката“
https://htfmepbg.alle.bg/home/

Основната цел на това партньорство е да повиши информираността на нашите ученици, за да ги накара да осъзнаят колко е полезно да участват в този проект, така че всички участници да смятат, че децата трябва да са наясно с математическите си познания не само за преодоляване на трудностите, но и за да станат осъзнати граждани за благосъстоянието на техните страни и за личностното им развитие.

Всички цели на преподаване и усвояване на математика ще насърчават и дават възможност на учениците да:

- признават, че математиката прониква в света около нас;

- оценяват полезността, силата и красотата на математиката;

- да се наслаждават на математиката и да развиват търпение и постоянство при решаване на проблеми;

- разбират и умеят да използват езика, символите и нотация на математиката;

- развиват математическото любопитство и използват индуктивни и дедуктивни разсъждения при решаване на проблеми;

- станат уверени в използването на математиката за анализиране и решаване на проблеми както в училище, така и в реалния живот

ситуации;

- развиват знанията, уменията и нагласите, необходими за продължаване на изучаването по математика;

- развиват абстрактно, логично и критично мислене и способността да отразяват критично своята работа и

работата на другите;

- развиват критично оценяване на използването на информационни и комуникационни технологии в

математика.

 

 

 

Информация

 

  

Контакти