•  
  •  

 

 

Обучителни затруднения Разширяване на знанията по математика 3 клас

Дейността по проекта е ефективна. Заниманията са свързани с решаване на допълнителни задачи от сборници, различни от задължителната подготовка. Прилага се учене чрез игра и индивидуален подход и грижа към всеки ученик, в зависимост от констатираните пропуски или затруднения. Обстановката и начинът на общуване са различни от ситуациите в класната стая. Това също допринася за по-висока концентрация на вниманието и разбиране на изучавания материал.

Информация

 

  

Контакти