•  
  •  
  •  

 

 

Олимпиади и състезания


Заповед № РД09-4059/ 30.08.2022 г. за утвърждаване на графици за провеждане на ученическите олимпиади,  на националните състезания и на националните състезания по професии през учебната 2022 – 2023 година 
Заповед № РД09-1883/02.09.2021 г. за потвърждаване на графиките за провеждане на ученическите олимпиади, националните състезания и националните състезания по професии през учебната 2021/2022


 

Информация

 

 

 

Контакти