•  
  •  
  •  

 

 

Олимпиади и състезания

 Заповед № РД09-1883/02.09.2021 г. за потвърждаване на графиките за провеждане на ученическите олимпиади, националните състезания и националните състезания по професии през учебната 2021/2022


 

Информация

 

 

 

Контакти