•  
  •  
  •  

 

 

Олимпиади и състезания Заповед № РД09-4059/ 30.08.2022 г. за утвърждаване на графици за провеждане на ученическите олимпиади,  на националните състезания и на националните състезания по професии през учебната 2022 – 2023 година 

 

 

Информация

 

 

 

Контакти