•  
  •  

 

 

ПРОЕКТ "ОБИЧАМ МОЕТО УЧИЛИЩЕ"

 

 

Целта на проекта "Обичам моето училище" е да подкрепи образованието, да подобри и осигури комфортна и релаксираща учебна среда в училищата, да повиши реализацията на креативния потенциал и осъзнатост на децата до 18-годишна възръст чрез декорация.

 

Информация

 

  

Контакти