•  
  •  

 

 

Родителски срещи
 


 

 


 

 


 

 


 

Във връзка с обявената грипна епидемия в област Стара Загора,
родителските срещи се променят с нова графика:
СЪОБЩЕНИЕ!!!!

Родителски срещи за VIIIa и VIIIб класове - 25.04.2017 от 18:30 ч. 
 

 

Информация

 

  

Контакти