•  
 •  

 

 

Материална база

УЧИЛИЩЕТО е обзаведено с:

 • Газово парно отопление;
 • Четири езикови кабинета, обзаведени с модерна аудиовизуална техника и интерактивни дъски;
 • Пет компютърни кабинета, оборудвани с най-новите интерактивни технически средства;
 • STEM – лаборатория, изградена чрез Националната програма „Изграждане на училищна STEM– среда“;
 • Конферентна зала, разполагаща с ДЖЪМПИДО - серия образователни игри по математика, които комбинират естествените движения на тялото с интересни задачи. 
 • Новообзаведени класни стаи за начална степен, с компютри и интерактивни технически средства, с безплатна занималня за всяка паралелка; Класните стаи са оборудвани по програмата Енвижън;
 • Кабинети по всички предмети със съвременно мултимедийно оборудване; 
 • Два просторни физкултурни салона и спортна зала; 
 • Съвременна библиотека;
 • Училищен стол и бюфет;
 • Медицински кабинет; 
 • Ресурсен кабинет за работа с деца със СОП;
 • Консултации с логопед и с психолог.

 


 

 

         

Информация

 

  

Контакти