•  
  •  
  •  

 

 

График на учебното време


 

  • ГРАФИК НА УЧЕБНОТО ВРЕМЕ 2021 / 2022 г.

Начало и край на ваканциите с изключение на лятната:

30.10.2021 г. – 01.11.2021 г. вкл. – есенна
24.12.2021 г. – 03.01.2022 г. вкл. – коледна
01.02.2022 г.  – междусрочна
01.04.2022 г. – 10.04.2022 г. вкл. – пролетна за I - XI клас
07.04.2022 г. – 10.04.2022 г. вкл. – пролетна за XII клас

 

Неучебни дни:

18.05.2022 г. – ДЗИ по БЕЛ
20.05.2022 г. – втори ДЗИ
25.05.2022 г. – неучебен, но присъствен ден за училищни, просветни и културни дейности
14.06.2022 г. – НВО по БЕЛ в края на VII и на X клас
16.06.2022 г. – НВО по математика в края на VII и на X клас

 

Начало на втория учебен срок:

02.02.2022 г. – I - XII клас
 

Край на втория учебен срок:

12.05.2022 г. – XII клас (13 учебни седмици)
31.05.2022 г. – І – III клас (14 учебни седмици)
15.06.2022 г. – IV – VІ клас (16 учебни седмици)
30.06.2022 г. – V – VІ клас (18 учебни седмици за паралелки в спортни училища)
30.06.2022 г. – VII – XI клас (18 учебни седмици +2 или 4 седмици за производствена практика в периода 01.07. – 31.08.2022 г. за паралелки с професионална подготовка или с дуална система на обучение в X и в XI клас)
 

Информация

 

 

 

Контакти