•  
  •  
  •  

 

 

Седмично разписание

 

2022/2023 УЧЕБНА ГОДИНА

I СРОК

II СРОК

1 клас         2 клас 1 клас         2 клас
3 клас         4 клас 3 клас         4 клас
5 - 7 клас 5 - 7 клас
8 - 12 клас 8 - 12 клас

 

 

 

 

 

Информация

 

 

 

Контакти