•  
  •  

 

 

Седмично разписание

 

2023/2024 УЧЕБНА ГОДИНА

I СРОК

II СРОК

1 - 4 клас  1 - 4 клас 
5 - 12 клас 5 - 12 клас

 

 

 

 

 

Информация

 

  

Контакти