•  
  •  

 

 

Актуално
Заповед № 504/16.11.2022 за обявяване на 25.11.2022 за неучебен, но присъствен ден.


Презентации, подготвени по случай Европейската седмица на професионалните умения -
от 14.11. до 18.11.2022 

 


 


Презентации, подготвени по случай Европейската седмица на професионалните умения - 29.11. до 3.12.2021


СЪОБЩЕНИЕ

до РОДИТЕЛИТЕ на учениците от I до IV клас

Молим родителите, които желаят детето им да бъде тествано два пъти седмично, да попълнят декларация за съгласие (Приложение № 2) и да я предоставят на хартия в училище или на e-mail suvazovstz@suvazov.bg в срок до 12:00 ч. на 8.11.2021 г. А родителите на учениците със специални образователни потребности попълват Приложение № 3.

От Ръководството 

ПО СЛУЧАЙ 24 МАЙ - ДЕНЯ НА БЪЛГАРСКАТА ПИСМЕНОСТ И КУЛТУРА, 
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ "ХРИСТО ТАНЕВ" СТАРТИРА СЕРИЯ ОТ ИЗЛОЖБИ.
ЗАПОВЯДАЙТЕ ДА ГИ ПОСЕТИТЕ В ГАЛЕРИЯ "АЛБА  АВИТОХОЛ'' от 20 до 3О май на ул. "Митрополит Методи Кусев" 51.
ЩЕ можете да разгледате ИЗЛОЖБА свързана със 180 годишнината на СВЕТСКОТО УЧИЛИЩЕ "ИВАН ВАЗОВ''.


 


25 МАРТ – МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН НА ТЪРПЕНИЕТО


  •  


 

  •  Наръчник за родители, разработен от Асоциация "Родители"


Правила за безопасност на децата и учениците в компютърната мрежа в детската градина, училището и в интернет, разработени от Държавна агенция "Закрила на детето" с участието на експерти от отдел "Киберсигурност" към Главна дирекция "Борба с организираната престъпност" и с Центъра за безопасен интернет.


 

 

Списък с необходимите материали за бъдещите първокласници на СУ „Иван Вазов“ за учебната 2020/2021 г.


Уважаеми родители,

Информираме Ви, че в Държавен вестник (бр. 66 от 24.07.2020 г.) е публикувано „Постановление № 155 от 21 юли 2020 г. за определяне на размера и реда за отпускането и изплащането на еднократната помощ за ученици, записани в осми клас на държавно или общинско училище, за покриване на част от разходите в началото на учебната 2020 - 2021 година“.

В тази връзка семействата, чиито деца ще бъдат осмокласници могат да кандидатстват до 15 октомври 2020 г. за получаване на помощ в размер на 250 лв.

Удостоверенията на записаните ученици в осми клас на Средно училище “Иван Вазов“, гр. Стара Загора, се получават в канцеларията на училището.

За допълнителна информация – телефон 042-68-13-50.

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, УЧЕНИЦИ И УЧИТЕЛИ,

Учебниците от 1 до 10 клас са налични безплатно в електронен вариант в сайтовете на издателствата!


Уважаеми родители,

Във връзка с обявеното от Народното събрание извънредно положение в страната, всеки от нас е длъжен да прояви най-висока степен на отговорност към обществото. Нека запазим спокойствие и да предприемем всички необходими мерки, които се предлагат от Националния оперативен щаб и се прилагат от правителството на Република България.
Най-важната ни мисия днес е да опазим живота и здравето на нашите деца, на възрастните хора, на всеки човек.
Това, което ни се случва, води до промени във всички дейности на обществото, включително и в образователния процес.
Живеем в технологичен свят, който ни предоставя решения за бърза и надеждна комуникация. Сега тези възможности може да подпомогнат учебния процес и да допринесат за пълноценното прилагане на един нов подход към образованието. Дигитализацията е начинът учебно-възпитателната работа да не прекъсва.
Образованието в дигитална среда може да бъде приложено успешно само с Вашата подкрепа и в непрекъснато партньорство с педагогическите специалисти и ръководството на Вашето училище. Всички алтернативни варианти за учене и преподаване от разстояние могат да бъдат използвани. Става дума за електронни платформи за синхронно и асинхронно обучение, онлайн обучение в реално време и електронна комуникация. Подходящи са и електронните варианти на учебници, електронно четимите учебници, както и електронните ресурси на редица доставчици.
Комуникацията е възможна и чрез електронните дневници, електронна поща, социални мрежи и други, при което на учениците в домашни условия ще се оказва дистанционна подкрепа за самоподготовка и упражнения.
Един от положителните резултати на дигитализацията е подобреният обмен на информация между учители и родители. Тя позволява да се засилят процесите на двупосочна комуникация, което ще подобри взаимоотношенията между семействата и училището, ще внесе повече разбиране и толерантност.
За пълноценно прилагане на обучението от разстояние през идните дни е желателно да бъдат изпълнени следните препоръки:
• Следете постоянно информацията, която изпращат учителите на Вашето дете;
• Осигурете тиха и спокойна среда, където детето да се настани удобно и да може да се съсредоточи върху комуникацията с учителя и усвояването на учебния материал;
• Подгответе налично електронно устройство и при възможност – свързване с интернет;
• Съдействайте на педагогическите специалисти за изпълнение на инструкциите и задачите, които поставят;
Ето и някои практически съвети, с изпълнението на които ще допринесете в значителна степен за постигане на общите цели:
• Обсъждайте с детето си какви са неговите задачи за деня и следете за изпълнението им.
• Насърчавайте детето да бъде активно.
• Препоръчително е да осигурите присъствието на възрастен по време на учебния процес от разстояние.
• Съдействайте на по-малките деца с наличната техника, осигурете им възможност да гледат уроците по БНТ
• Споделяйте информация за проблема и насърчавайте Вашите по-големи деца да вземат отговорни решения и да ги прилагат по отношение ограничаване на физическите контакти с приятели и връстници.
• Поддържайте интензивна комуникация с учителите. Споделяйте затрудненията, които срещате, за да намерите заедно най-доброто решение.

Нека бъдем добронамерени, сплотени и да си сътрудничим в името на най-добрия интерес на детето.
Динко Цвятков, Директор на СУ "Иван Вазов" гр. Стара Загора

  


Във връзка с обявената грипна епидемия в област Стара Загора,
родителските срещи се променят с нов график:


График на изпитите - втора  поправителна сесия за ученици от  VІІ клас


График на изпитите - втора поправителна сесия за ученици от V, VІ, ІХ и ХІ клас
График на изпитите - първа поправителна сесия за ученици от V до VІІ клас


График на консултациите преди поправителната изпитна сесия юни 2018 г. за учениците от прогимназиален етапСЪОБЩЕНИЕ ДЗИ СЕСИЯ АВГУСТ - СЕПТЕМВРИ 2018HAЦИОНАЛЕН ФЕСТИВАЛ ЗА НОВИ ДЕТСКИ ПЕСНИ "ДЕТСКА МЕЛОДИЯ НА ГОДИНАТА" 2018


ОРГАНИЗАЦИЯ ПО ДОСТАВКА НА УЧЕНИЧЕСКИ УНИФОРМИ ЗА 2018-19 УЧЕБНА ГОДИНА


ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ОЛИМПИАДА ЗА ПОЗНАНИЯ, ОТНОСНО ПРИРОДНИТЕ И ТЕХНОЛОГИЧНИ БЕДСТВИЯ 2019


Конкурс за лого на Съвета на децатаЗаповед № РД 09-4135/29.08.2017 г. за определяне на график на дейностите по приемане на ученици в неспециализираните училища за учебната 2018-2019 г. след основно образование

 

Работно време на комисията за записване на ученици

За първи етап – от 04.07.2018 до 06.07.2018 г. вкл. от 08.00 ч. до 17.00 ч.;

За втори етап - от 13.07.2018 г. до 17.07.2018 г. вкл. от 08.00 ч. до 17.00 ч. ;

За трети етап  - от 27.07.2018 г. до 30.07.2018 г.  вкл. от 08.00 ч. до 17.00 ч.  

Място за приемане на документите – стая № 10, етаж 1.


ГРАФИК на дейностите за прием в първи клас през учебната 2018/2019 година


Участие на бизнеса в VI-та Областна панорама на професионалното образование и кариерно ориентиране 2018 г.

Отворените врати на фирмите - 14 април


ЗАПОВЕД ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ В ОСМИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 Г. В ОБЩИНСКИТЕ УЧИЛИЩА ОТ ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА


График за провеждане на изпити за оформяне на срочна оценка

Начало на изпитите - 10,00 ч., място на провеждане - стая № 8

Срок и място за оповестяване на резултатите от изпитите - 
до 1 ден след провеждане на изпита, в зам.-дирекцията


ALL DIGITAL WEEK


VIVA Математика с компютърАКЦИЯ - ЗАСАДИ ДЪРВО


ЛЕТЕН ОТДИХ НА КАВАЦИТЕ - СОЗОПОЛ


ЗАПОВЕД ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЛАСТЕН КРЪГ НА МАТЕМАТИЧЕСКО СЪСТЕЗАНИЕ "ЕВРОПЕЙСКО КЕНГУРУ"
МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ "МУЗЕИТЕ И УЧИЛИЩНАТА ИСТОРИЯ"


РЕГЛАМЕНТ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА НАЦИОНАЛЕН УЧЕНИЧЕСКИ КОНКУРС
"БЪЛГАРСКИЯТ ПЪТ. ПОТЕНЦИАЛ, ПРОБЛЕМИ, ПЕРСПЕКТИВИ"


ДНИ HA МЕДИЙНА ГPAMOTHOCT В УЧИЛИЩАТА В ЦЯЛАТА СТРАНА


XXII УЧЕНИЧЕСКА ФИЛОСОФСКА КОНФЕРЕНЦИЯ “ЧОВЕК – СВЯТ“ БУРГАС, 15 – 16.03.2018 г. РЕГЛАМЕНТ

XXII УЧЕНИЧЕСКА ФИЛОСОФСКА КОНФЕРЕНЦИЯ “ЧОВЕК – СВЯТ“ БУРГАС, 15 – 16.03.2018 г. ПРОГРАМА

XXII УЧЕНИЧЕСКА ФИЛОСОФСКА КОНФЕРЕНЦИЯ “ЧОВЕК – СВЯТ“ БУРГАС, 15 – 16.03.2018 г. АНКЕТНА КАРТА


НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА ДЕТСКА РИСУНКА "ПРОЛЕТ ВЪРХУ ЛИСТА" КЮСТЕНДИЛ - СТАТУТ


Кампания "ДАРИ ЗА ДА ЗАРАДВАШ"
Практически насоки за действие при инцидент

Безопасна употреба на Интернет и мобилните технологии


Национална кампания за профилактика на детското зрениеКонкурс за детска рисунка "Пчелите - приятели на природата"


Конкурс "Рисувай, пиши, радвай"


Кампания "Прозорец към Родината"
Европейският ден на спорта в училище


График втора поправителна сесия VII - VIII клас 

График на консултациите преди поправителна сесия за гимназиален етап


Статут на  ХII  НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС “МОРЕТО, МОРЕТО, МОРЕТО“ ЗА  ЛИТЕРАТУРНО ТВОРЧЕСТВО И ВИЗУАЛНИ КОМПЮТЪРНИ ИЗКУСТВА  ВАРНА, 2017 Г., на който ЦПЛР - Общински детски комплекс, гр. Варна е  организатор. Конкурсът е включен в Националния календар за изяви  по интереси на МОН.


Информация за участие в Програма "Равен шанс - достъп до средно образование"


График консултации поправителна сесия V - VIII клас


График поправителна сесия V - VIII класМерки за превенция на агресията


 


 СЪОБЩЕНИЕ!!!!

Поканват се родителите и учениците от XIIa и XIIб класове на 04.05.2017 от 18:30 ч.
за провеждане на инструктаж за ДЗИ.

СЪОБЩЕНИЕ!!!!

Родителски срещи за VIIIa и VIIIб класове - 25.04.2017 от 18:30 ч.


ГРАФИК на допълнителни консултации за учениците от VIII б клас
по време на пролетната ваканция от 10.04 до 12.04.2017 г.


ЗАЕДНО ЗА ЕВРОПА


СЪОБЩЕНИЕ!

На 16.03.2017 от 18,00 часа

ще се проведе заседание на Обществения съвет на училището, при следния дневен ред:

 

1. Бюджет на училището за 2017 г.

2. Преходен остатък от 2016 г.

3. Избор на безплатни учебници

4. Училищен план-прием за 2017/2018 г. - І и V клас.

 


СЪОБЩЕНИЕ!

Програма „Христо Ботев“ на БНР обяви началото на
Националния конкурс за детско литературно творчество „Искри“ 2017.

Това 34-то издание на най-стария и най-авторитетен
литературен конкурс за деца в България. 

За повече информация и регламент на конкурса:

http://bnr.bg/hristobotev/post/100798712

http://bnr.bg/hristobotev/post/100700104


Информация за възможностите за обучение в Технически Университет – Варна

На 01.02.2017 стартира единадесетият конкурс на проект "1000 стипендии"


Конкурс на тема: "Какво другите знаят за мен?"

 СЪОБЩЕНИЕ!

Със заповед на кмета на Община Стара Загора Живко Тодоров ваканцията
на учениците се удължава до края на седмицата.
Поради разпространението на остри вирусни заболявания и неблагоприятните климатични
условия – ниски температури и обилен снеговалеж,
учениците в община Стара Загора няма да учат до 13.01.2017 г. включително.
Първият учебен ден след ваканцията ще бъде 16.01.2017 г.


 

 

ВКЛЮЧЕТЕ СЕ В КОНКУРСА "ДЪРВО С КОРЕН 2017"


СЪОБЩЕНИЕ!
От фирмата за униформи ни информираха, че от петък 02.12.2016
в магазина са налични всички поръчки за ученически униформи.


СЪСТЕЗАНИЕ VIVA Математика с компютър на 04.12.2016!

 


ПРОГРАМА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПАТРОННИЯ ПРАЗНИК


ПРОГРАМА НА ВАЗОВАТА СЕДМИЦА


ПОКАНА ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ 01.12.2016


Заповед за 14.11.2016 - НЕУЧЕБЕН ДЕНМария Габриел обявява национален ученически конкурс
на тема „10 години България в ЕС: резултати и предизвикателства”ПОКАНА ЗА ТРИДЕСЕТ И ТРЕТОТО ИЗДАНИЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ МЛАДЕЖКИ КОНКУРС
ЗА ПОЕЗИЯ "ВЕСЕЛИН ХАНЧЕВ" - СТАРА ЗАГОРА '2016


От днес /27.10.2016/ в магазина „Форест джинс“ са налични блузите от униформите за I и V клас.


От II учебен срок униформите за учениците стават задължителни.


До 10.10.2016 се подават заявления за стипендии за I срок.


Подаване на заявления за допускане до държавни зрелостни изпити

сесия август-септември 2016 година

от 11 юли 2016 г. до 15 юли 2016 г.


 

 

 

 

Информация

 

  

Контакти