•  
  •  

 

 

Бюджет

 

Бюджет 2023

 

Касов отчет към 31.12.2023 г.

Отчет за касово изпълнение към 31.12.2023 г.

* Баланс за четвърто тримесечие на 2023 г.

* Касов отчет към 31.12.2023 г. - Образование за утрешния ден

* Касов отчет към 31.12.2023 г. - Подкрепа за приобщаващо образование

* Касов отчет към 31.12.2023 г. - С грижа за всеки гражданин от уязвимите групи

* Касов отчет към 31.12.2023 г. - Подкрепа за успех

* Касов отчет към 31.12.2023 г. - Равен достъп до училищно образование в условията на кризи

Касов отчет към 31.12.2023 г. - Еразъм + КА-220-2022

 

 

 

 

Касов отчет към 30.09.2023 г.

Отчет за касово изпълнение към 30.09.2023 г.

* Баланс за трето тримесечие на 2023 г.

* Касов отчет към 30.09.2023 г. - Подкрепа за приобщаващо образование

* Касов отчет към 30.09.2023 г. - С грижа за всеки гражданин от уязвимите групи

* Касов отчет към 30.09.2023 г. - Подкрепа за успех

* Касов отчет към 30.09.2023 г. - Равен достъп до училищно образование в условията на кризи

Касов отчет към 30.09.2023 г. - Еразъм + КА-220-2022

 

 

БЮДЖЕТ 2023

 

Касов отчет към 30.06.2023 г.

Отчет за касово изпълнение към 30.06.2023 г.

* Баланс за второ тримесечие на 2023 г.

* Касов отчет към 30.06.2023 г. - Подкрепа за приобщаващо образование

* Касов отчет към 30.06.2023 г. - С грижа за всеки гражданин от уязвимите групи

* Касов отчет към 30.06.2023 г. - Подкрепа за успех

* Касов отчет към 30.06.2023 г. - Равен достъп до училищно образование в условията на кризи

Касов отчет към 30.06.2023 г. - Еразъм + КА-220-2022

 

 

Касов отчет към 31.03.2023 г.

Отчет за касово изпълнение към 31.03.2023 г.

* Баланс за първо тримесечие на 2023 г.

* Касов отчет към 31.03.2023 г. - С грижа за всеки гражданин от уязвимите групи

* Касов отчет към 31.03.2023 г. - Подкрепа за успех

* Касов отчет към 31.03.2023 г. - Равен достъп

Касов отчет към 31.03.2023 г. - Еразъм + КА-220-2022

 

 

 

 

 

Бюджет 2022

 

* Касов отчет към 31.12.2022 г.

* Отчет за касово изпълнение към 31.12.2022 г.

* Баланс за четвърто тримесечие на 2022 г.

* Касов отчет към 31.12.2022 г. Подкрепа за приобщаващо образование

* Касов отчет към 31.12.2022 г. Равен достъп

Касов отчет към 31.12.2022 г. Еразъм + КА-220-2022

Касов отчет към 31.12.2022 г. Еразъм + КА-229-2020

Касов отчет към 31.12.2022 г. Еразъм + КА-201-2019

 

 

* Касов отчет към 30.09.2022 г.

* Отчет за касово изпълнение към 30.09.2022 г.

* Баланс за трето тримесечие на 2022 г.

* Касов отчет към 30.09.2022 г. Подкрепа за приобщаващо образование

* Касов отчет към 30.09.2022 г. Равен достъп

Касов отчет към 30.09.2022 г. Еразъм + КА-229-2020

Касов отчет към 30.09.2022 г. Еразъм + КА-201-2019

 

 

* Касов отчет към 30.06.2022 г.

* Отчет за касово изпълнение към 30.06.2022 г.

* Баланс за второ тримесечие на 2022 г.

* Касов отчет към 30.06.2022 г. Подкрепа за приобщаващо образование

* Касов отчет към 30.06.2022 г. Равен достъп

Касов отчет към 30.06.2022 г. Еразъм + КА-229-2020

Касов отчет към 30.06.2022 г. Еразъм + КА-201-2019

 

 

Касов отчет към 31.03.2022 г.

Отчет за касово изпълнение към 31.03.2022 г.

* Баланс за първо тримесечие на 2022 г.

* Касов отчет към 31.03.2022 г. Подкрепа за приобщаващо образование

* Касов отчет към 31.03.2022 г. Равен достъп

Касов отчет към 31.03.2022 г. Еразъм + КА-229-2020

Касов отчет към 31.03.2022 г. Еразъм + КА-201-2019

 

 

Бюджет 2021

 

 

* Общ касов отчет към 31.12.2021 г.

Касов отчет към 31.12.2021 г.

* Баланс за четвърто тримесечие

* Касов отчет към 31.12.2021 г. Подкрепа за приобщаващо образование

Касов отчет към 31.12.2021 г. Подкрепа за успех

* Касов отчет към 31.12.2021 г. Равен достъп

* Уточен план 31.12.2021 г.

 

 

Общ касов отчет към 30.09.2021 г.

Касов отчет към 30.09.2021 г.

* Баланс за трето тримесечие

* Касов отчет към 30.09.2021 г. Подкрепа за приобщаващо образование

Касов отчет към 30.09.2021 г. Подкрепа за успех

* Касов отчет към 30.09.2021 г. Равен достъп

* Уточен план 30.09.2021 г.

 

 

Общ касов отчет към 30.06.2021 г.

Касов отчет към 30.06.2021 г.

* Баланс за второ тримесечие

Касов отчет към 30.06.2021 г. Подкрепа за приобщаващо образование

Касов отчет към 30.06.2021 г. Подкрепа за успех

* Касов отчет към 30.06.2021 г. Равен достъп

 

 

Общ касов отчет към 31.03.2021 г.

Касов отчет към 31.03.2021 г.

* Баланс за първо тримесечие

* БЮДЖЕТ с тримесечно разпределение на второстепенен разпределител с бюджет СУ "Иван Вазов" - Стара Загора за 2021 г.

 

Бюджет 2020

 

* Общ касов отчет 31.12.2020 г.

* Касов отчет 31.12.2020 г.

* Уточен план 31.12.2020 г.

 

* Общ касов отчет 30.09.2020 г.

* Касов отчет 30.09.2020 г.

* Уточен план 30.09.2020 г.

 

* Общ касов отчет 30.06.2020 г.

* Касов отчет 30.06.2020 г.

* Уточнен бюджет 30.06.2020 г.

 

* Общ касов отчет 31.03.2020 г.

* Касов отчет 31.03.2020 г.

* Уточнен план на бюджета 31.03.2020 г.

* Първоначален план бюджет 2020 г.

 

Бюджет 2019

 

* Касов отчет 31.12.2019 г.

* Общ касов отчет 31.12.2019 г.

* Уточнен бюджет 31.12.2019 г.

 

* Касов отчет 30.09.2019 г.

* Общ касов отчет 30.09.2019 г.

* Баланс към 30.09.2019 г.

* Уточнен бюджет 30.09.2019 г.

 

* Касов отчет 30.06.2019 г.

* Уточнен бюджет 30.06.2019 г.

 

* Първоначален бюджет 2019 г.

 

* Общ касов отчет 31.03.2019 г.

* Баланс към 31.03.2019 г.

* Отчет за касово изпълнение към 31.03.2019 г.

 

 

Бюджет 2018

 

* Уточнен бюджет 2018 г.

* Отчет за касово изпълнение на бюджета от 01.01.2018 г. до 31.12.2018 г.

* Баланс за 2018 г.

* Общ касов отчет 31.12.2018 г.

 

* План за бюджета за 2018 г. – начален план

* Отчет за касовото изпълнение на бюджета за период от 01.01.2018 г. до 31.03.2018 г.

 

* Отчет за касовото изпълнение на бюджета за период от 01.01.2018 г. до 30.06.2018 г.

* Коригиран бюджет към 30.06.2018 г.

* Общ касов отчет 30.06.2018 г.

 

* Отчет за касовото изпълнение на бюджета за период от 01.01.2018 г. до 30.09.2018 г.

* Коригиран бюджет към 30.09.2018 г.

* Общ касов отчет 30.09.2018 г.

 

Бюджет 2017

* ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ за 2017 г.

* План на бюджета за 2017 г. – начален план

* Отчет за касовото изпълнение на бюджета за период от 01.01.2017 г. до 31.01.2017 г.

* Отчет за касовото изпълнение на бюджета за период от 01.01.2017 г. до 28.02.2017 г.

* Отчет за касовото изпълнение на бюджета за период от 01.01.2017 г. до 31.03.2017 г.

* Отчет за касовото изпълнение на бюджета за период от 01.01.2017 г. до 30.04.2017 г.

* Отчет за касовото изпълнение на бюджета за период от 01.01.2017 г. до 31.05.2017 г.

* Отчет за касовото изпълнение на бюджета за период от 01.01.2017 г. до 30.06.2017 г.

* Отчет за касовото изпълнение на бюджета за период от 01.01.2017 г. до 31.07.2017 г.

* Отчет за касовото изпълнение на бюджета за период от 01.01.2017 г. до 31.08.2017 г.

* Отчет за касовото изпълнение на бюджета за период от 01.01.2017 г. до 30.09.2017 г.

* Отчет за касовото изпълнение на бюджета за период от 01.01.2017 г. до 31.12.2017 г.

 

Бюджет 2016

* ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ за 2016 г.

* План на бюджета за 2016 г. – начален план

* План на бюджета за 2016 г. – уточнен план

* Отчет за касовото изпълнение на бюджета за период от 01.01.2016 г. до 31.01.2016 г.

* Отчет за касовото изпълнение на бюджета за период от 01.01.2016 г. до 29.02.2016 г.

* Отчет за касовото изпълнение на бюджета за период от 01.01.2016 г. до 31.03.2016 г.

* Отчет за касовото изпълнение на бюджета за период от 01.01.2016 г. до 30.04.2016 г.

* Отчет за касовото изпълнение на бюджета за период от 01.01.2016 г. до 31.05.2016 г.

* Отчет за касовото изпълнение на бюджета за период от 01.01.2016 г. до 30.06.2016 г.

* Отчет за касовото изпълнение на бюджета за период от 01.01.2016 г. до 31.07.2016 г.

* Отчет за касовото изпълнение на бюджета за период от 01.01.2016 г. до 31.08.2016 г.

* Отчет за касовото изпълнение на бюджета за период от 01.01.2016 г. до 30.09.2016 г.

* Отчет за касовото изпълнение на бюджета за период от 01.01.2016 г. до 31.10.2016 г.

* Отчет за касовото изпълнение на бюджета за период от 01.01.2016 г. до 30.11.2016 г.

* Отчет за касовото изпълнение на бюджета за период от 01.01.2016 г. до 31.12.2016 г.

 

Бюджет 2015

* План на бюджета за 2015 г. - начален план

* План на бюджета за 2015 г. - уточен план

* Отчет за касовото изпълнение на бюджета за период от 01.01.2015 г. до 31.03.2015 г.

* Отчет за касовото изпълнение на бюджета за период от 01.01.2015 г. до 30.06.2015 г.

* Отчет за касовото изпълнение на бюджета за период от 01.01.2015 г. до 30.09.2015 г.

* Отчет за касовото изпълнение на бюджета за период от 01.01.2015 г. до 31.12.2015 г.

 

Бюджет 2014 г.

 

Бюджет 2013 г.

 

Бюджет 2012 г.

 

 

Информация

 

  

Контакти