•  
  •  

 

 

След основно образование


Заповед РД-06-297/06.04.2023 г. за утвърждаване на държавен план-прием в VIII клас за учебната 2023 / 2024 г.


Комисия по прием в VIII клас  -  Работно време от 8.30 ч. до 16.30 ч.


 

 

 


1. Паралелка с профил „Софтуерни и хардуерни науки”, с интензивно изучаване на английски език и профилиращи предмети :

  • Информатика
  • Информационни технологии
  • Английски език
  • Биология и здравно образование

 

2. Професионална паралелка със специалност „Икономическа информатика“, с интензивно обучение на английски език, Професия „Икономист-информатик“, професионално управление „Приложна информатика“.

 

За двете паралелки:

 

Брой ученици в паралелката – 26 /двадесет и шест/.

Ред за приемане – национален тест по български език и литература и национален тест по математика.

 

Балообразуващи предмети:

- национален тест по български език и литература – ​​х2;

- национален тест по математика – х2;

- оценката по български език и литература от свидетелството за завършено основно образование приравнена в точки;

- оценката по информационни технологии от свидетелството за завършено основно образование приравнена в точки.

 

Информация

 

  

Контакти