•  
  •  
  •  

 

 

След основно образование


Заповед РД-06-482/26.06.2020, допълваща Заповед РД-06-333/30.04.2020 г.

Заповед РД-06-333/30.04.2020 за утвърдения държавен план-прием в 8 клас за учебната 2020 / 2021 г.


1. Паралелка с профил „Софтуерни и хардуерни науки”, с интензивно изучаване на английски език и профилиращи предмети:

  • Информатика
  • Информационни технологии
  • Английски език
  • Биология и здравно образование

 

2. Професионална паралелка със специалност „Икономическa информатика“, с интензивно изучаване на английски език, Професия „Икономист-информатик“, професионално направление „Приложна информатика“.

 

За двете паралелки:

 

Брой ученици в паралелката – 26 /двадесет и шест/.

Ред за приемане – национален тест по български език и литература и национален тест по математика.

 

Балообразуващи предмети

- национален тест по български език и литература – х2;

- национален тест по математика – х2;

- български език и литература от Свидетелството за завършено основно образование – х1 (оценките, превърнати в точки по скала, в съответствие с ДОС за оценяване на резултатите от обучението);

- информационни технологии от Свидетелството за завършено основно образование – х1 (оценките, превърнати в точки по скала, в съответствие с ДОС за оценяване на резултатите от обучението).

 

Информация

 

 

 

Контакти