•  
  •  
  •  

 

 

След основно образование


Заповед РД-06-242/22.03.2022 г. за утвърждаване на държавен план-прием в 8 клас за учебната 2022 / 2023 г.

 


 

 


1. Паралелка с профил „Софтуерни и хардуерни науки”, с интензивно изучаване на английски език и профилиращи предмети :

  • Информатика
  • Информационни технологии
  • Английски език
  • Биология и здравословно образование

 

2. Професионална паралелка със специалност „Икономическа информатика“, с интензивно обучение на английски език, Професия „Икономист-информатик“, професионално управление „Приложна информатика“.

 

За двете паралелки:

 

Брой ученици в паралелката – 26 /двадесет и шест/.

Ред за приемане – национален тест по български език и литература и национален тест по математика.

 

Балообразуващи предмети

- национален тест по български език и литература – ​​х2;

- национален тест по математика – х2;

- български език и литература от Свидетелството за завършено основно образование – х1 (оценките, превърнати в точките по скалата, в съответствие с ДОС за оценка на резултатите от обучението);

- информационни технологии от Свидетелството за завършено основно образование – х1 (оценки, превключване на скала, в съответствие с ДОС за оценка на точките на резултатите от обучението).

 

Информация

 


 

 

Контакти