•  
  •  

 

 

ПРОЕКТ „ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ“

 

Участват ученици от V и IX клас със следните цели:

  • подобряване на училищната среда,
  • оптимални условия за работа и
  • пестене на енергия.

Информация

 

  

Контакти