•  
  •  

 

 

ГРУПИ ПО НАРЕДБА ЗА ПРИОБЩАВАЩО ОБРАЗОВАНИЕ 2019/2020

Наименование
1 Програмирането е забавно с micro:bit
2 Първи стъпки в Скрач
3 Азбука на християнската култура
4 Вълнени багри
5 Откриватели в света на информационните технологии
6 Забавна математика
7 Математиката - лесна и интересна
8 Четене с разбиране в математиката
9 Забавна екология
10 Приложна математика
11 Learning English is fun
12 Хранене и здраве
13 Дигитален свят
14 Млад предприемач
15 География и екология
16 Дигитални компетентности - 6 клас
17 Дигитални компетентности

Информация

 

  

Контакти