•  
  •  
  •  

 

 

След основно образование


 

Работно време на комисията за записване на ученици

За първи етап – от 04.07.2018 до 06.07.2018 г. вкл. от 08.00 ч. до 17.00 ч.;

За втори етап - от 13.07.2018 г. до 17.07.2018 г. вкл. от 08.00 ч. до 17.00 ч. ;

За трети етап  - от 27.07.2018 г. до 30.07.2018 г.  вкл. от 08.00 ч. до 17.00 ч.  

Място за приемане на документите – стая № 10, етаж 1.Информация

 

 

 

Контакти