•  
  •  
  •  

 

 

След основно образование


Паралелка с профил „Софтуерни и хардуерни науки”, с интензивно изучаване на английски език и профилиращи предмети:

1. Информатика

2. Информационни технологии

3. Английски език

4. Биология и здравно образование

Брой ученици в паралелката – 26 /двадесет и шест/.

Ред за приемане – национален тест по български език и литература и национален тест по математика.

Балообразуващи предмети

- национален тест по български език и литература – х2;

- национален тест по математика – х2;

- български език и литература от Свидетелството за завършено основно образование – х1 (оценките, превърнати в точки по скала, в съответствие с ДОС за оценяване на резултатите от обучението);

- информационни технологии от Свидетелството за завършено основно образование – х1 (оценките, превърнати в точки по скала, в съответствие с ДОС за оценяване на резултатите от обучението).Информация

 

 

 

Контакти