•  
  •  
  •  

 

 

Подготвителна група

 

За да бъдеш в първи клас, първо ти ела при нас!
Чакат те безброй игри, вярвай ни — не се бави!
В СУ “Иван Вазов” се запиши!

 

Децата ви ще учат и играят в стая на първия етаж.

 

Училището предлага:

 безплатна ежедневна закуска;

 стол за хранене с топла връзка;

 физкултурен салон и нова спортна зала;

 логопед, психолог, ресурсен учител за деца със специални образователни потребности;

 медицински и стоматологичен кабинет.

 

 

 

Не се заплаща такса.

 

Помагалата са безплатни.

 

Приемат се 5 и 6 годишни деца, които ще бъдат възпитавани, обучавани и обичани от квалифициран преподавател.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РЕД ЗА ЗАПИСВАНЕ В ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА:

1. Регистриране по електронен път.
2. Електронно класиране от Община Ст. Загора.
3. Записване на класираните ученици на място
    в СУ „Иван Вазов“ със следните документи:   

 

  • Заявление от родителите (по образец)
  • Декларация от родителите (по образец) 
  • Ксерокопие от акт за раждане

 

                    


гр. Стара Загора, ул. Ген. Гурко № 102 
ІІ етаж - Заместник-директор
тел: 042/681350, 042/680715
e-mail: souvazovsz@abv.bg

Информация

 

 

 

Контакти