•  
  •  
  •  

 

 

Администрация

 

Счетоводител

Нина Бялкова - 0887821493

 

 

ЗАС

Жулиета Василева - 0886902633

 

 

 

Домакин

Радка Тенева - 0886187070

 

 

 

Информация

 

 

 

Контакти