•  
  •  
  •  

 

 

Преподаватели

Български език и литература:  
МАРИЯ АТАНАСОВА МАНУШКИНА-ЦВЯТКОВА +359887603028
СВЕТЛА ДИМИТРОВА ДИМОВА  
СЛАВКА БОНЕВА ШОПОВА +359886899737
СНЕЖАНА АЛЕКСАНДРОВА ЖЕЛЯЗКОВА  
   
Английски език:  
ДАРИНА ВАСИЛЕВА КИРИЛОВА +359886898448
МИЛЕНА  СЛАВОВА ПАЛАЗОВА +359888822645
СВЕТЛАНА ИГНАТОВА СИМЕОНОВА +359887823998
СТОЯНКА РУСЕВА  
   
Немски език:  
СНЕЖАНА АЛЕКСАНДРОВА ЖЕЛЯЗКОВА  
   
Математика:    
ДИАНА ТОДОРОВА СЕМКОВА +359882538202
ДИНКО БОЙЧИНОВ ЦВЯТКОВ +359887609650
МИГЛЕНА ЖЕЧКОВА ПЕЕВА +359886902918
МИЛЕНА ХРИСТОВА +359887939030
   
Информационни технологии:  
ДЕЛЯНА ДЕНЧЕВА ОСМАНЛИЕВА-АТАНАСОВА +359886895737
ЖУЛИЕТА МИХАЙЛОВА ПЕТРОВА +359886062232
МИЛЕНА ХРИСТОВА +359887939030
СТОЯНКА  ИВАНОВА ПЕТКОВА +359889949040
ЕЛКА ХЪНТОВА +359884495089
   
История и цивилизация:  
ВЕЛИНА ТОДОРОВА УЗУНОВА-ГАНЧЕВА +359886894919
   
География и икономика:  
ДИАНА ПЕТРОВА НЕДЕЛЧЕВА +359886894171
   
Философски цикъл:   
ГАБРИЕЛА ДОНЕВА  
   
Биология и здравно образование; Химия и опазване на околната среда; Физика и астрономия:
АНЕТА ЙОРДАНОВА ИВАНОВА +359886884439
ЕМИЛИЯ СТОЯНОВА ГЕОРГИЕВА +359886391615
СТИЛИЯНА ТРУШКОВА КАЗЪЛОВА  
   
Изобразително изкуство:  
РОСИЦА ИВАНОВА ПОПЧЕВА +359884727090
   
Музика:  
ХРИСТИНА ДИМИТРОВА БАШКОВА-КАРАЧЕВА +359882800026
   
Физическо възпитание и спорт:  
АЛЕКСАНДЪР ПАНЕВ АЛАГЕНСКИ +359886885536
ТАТЯНА ГЕОРГИЕВА МИТЕВА +359887807712
НЕДЕЛЧО БОНЕВ  
   
Икономически дисциплини:  
РАДОСТИНА ГРУДЕВА ДИМОВА +359886849971
   
Начални учители:  
АНГЕЛИНА НИЧЕВА КАЛИНОВА  
АНТОАНЕТА ДИНЕВА  
АНТОНИЯ ДУЧЕВА  
ВАЛЕНТИНА ДИМИТРОВА ТОНКОВА +359888808952
ВАСИЛКА ВЪЛЕВА СТОЯНОВА  
ВИКТОРИЯ МИЛЕВА МИЛКОВА  
ВИОЛЕТА ГЕОРГИЕВА ДИМИТРОВА +359888206870
ГЕНКА  ХРИСТОВА ПЕЙЧЕВА +359886902882
ДЕНИЦА ГОСПОДИНОВА ГОСПОДИНОВА  
ДЕНКА ВАСИЛЕВА ТОНЕВА +359886803083
ДЕСИСЛАВА ДИМЧЕВА  
ДЕСИСЛАВА СТОЯНОВА ГОСПОДИНОВА  
ДЕСИСЛАВА ЯНКОВА ИВАНОВА  
ДИАНА МИТЕВА АНАСТАСОВА  
ДИАНА СТАНКОВА СЛАВОВА-МИХАЛЕВА  
ЕЛЕНА МИХАЙЛОВА ДИМИТРОВА  
ЖАКЛИН РАДКОВА ДИМИТРОВА +359886806064
ЖАНЕТА ЖЕЛЯЗКОВА  
ЖЕНЯ ВАЛЕРИЕВНА ДРАГАНОВА  
ЖЕНЯ ЮРИЕВА РАДУЛОВА  
ЗЛАТИМИРА ДИМОВА ЗАХАРИЕВА +359885130337
ИВАНКА ЦОНЕВА КИРИЛОВА +359887903097
ИЗАБЕЛА ЖИВКОВА ИВАНОВА  
ЙОРДАНКА ХРИСТОВА КРЪСТЕВА +359886256151
КЕРКА  ДИНЕВА НИКОЛОВА +359885880509
КОЙНА ЗЛАТЕВА ГЬОКОВА  
ЛОРА КУЗМАНОВА  
МАРГАРИТА ЙОРГОВА ЦЕКОВА +359886709096
МАРИЯ ГАНЧЕВА НЕДЯЛКОВА +359885116643
МОНИКА ЛЮБОМИРОВА СТЕФАНОВА  
НЕЛИ ЖЕЛЕВА РУСЕВА +359885120726
ПЕТЯ ХРИСТОВА  
РУМЯНА КОЛЕВА СТОЕВА +359882542898
СВЕТЛА ВЛАЙКОВА  
СВЕТЛАНА ГАНЧЕВА ИВАНОВА +359886885809
СИМОНА АНГЕЛИНОВА АНДОНОВА  
СТАНИМИРА НАНЕВА  
ТАНЯ ДИНЕВА  
ТИНКА  ЕНЧЕВА ИВАНОВА +359884645504
ХРИСТОМИРА МАНЕВА ГРОЗЕВА +359885709057
ЦВЕТАНА ДИМИТРОВА МИХАЙЛОВА +359885886981
   
Начален учител по английски език:  
ТОТКА МИХАЙЛОВА ДИМИТРОВА  
   
Подготвителна група:  
МАРИЙКА ВЕЛЧЕВА АПОСТОЛОВА +359885879383
   
Психолог:  
КРАСИМИРА СТОЯНОВА  
   
Логопед:  
РАДОСВЕТА ДЕНЕВА  
   
ГЦДО V клас:  
ТАНЯ ДРАГИЕВА  
   
Ресурсни учители:  
СТЕФКА ПЕНЕВА ПЕЕВА  
СЕВЕРИНА ИЛИЕВА  

 

Нагоре

Информация

 

 

 

Контакти