•  
  •  
  •  

 

 

Олимпиади и състезания

 

РЕЗУЛТАТИ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ 5. И 6. КЛАС НА ОБЛАСТЕН КРЪГ НА ОЛИМПИАДАТА ПО БЕЛ


Заповед № РД09-227/29.01.2020 г. за изменение на Заповед № РД 09-2149/27.08.2019 г., изм. със Заповед № РД09-67/16.01.2020 г. и Заповед № РД09-159/27.01.2020 г. за организирането и провеждането на ученически олимпиади и национални състезания през учебната 2019-2020 година  (публ. 29.01.2020 г.)

 

Заповед № РД09-2149/27.08.2019 г. за утвърждаване на графици за провеждане на ученическите олимпиади, на националните състезания и на националните състезания по професии през учебната 2019/2020 година

Информация

 

 

 

Контакти