•  
  •  
  •  

 

 

График на учебното време

 

 

  • ГРАФИК НА УЧЕБНОТО ВРЕМЕ 2018/2019 г.

Начало и край на ваканциите с изключение на лятната:

01.11.2018 г. – 04.11.2018 г. вкл. – есенна
22.12.2018 г. – 02.01.2019 г. вкл. – коледна
05.02.2019 г.  – междусрочна
30.03. 2019 г. – 07.04.2019 г. вкл. – пролетна за I - XI клас
05.04. 2019 г. – 07.04.2019 г. вкл. – пролетна за XII клас

 

Неучебни дни:

21.05.2019 г. – ДЗИ по БЕЛ
23.05.2019 г. – втори ДЗИ
 

Дни за провеждане на НВО в VII клас и на ДИ за СПК:

06.06.2019 г. – ДИ по теория на СПК
17.06.2019 г. – НВО в VII клас по БЕЛ
19.06.2019 г. – НВО в VII клас по математика
21.06.2019 г. – НВО в VII клас по чужд език (по желание)

 

Начало на втория учебен срок:

06.02.2019 г. – I - XII клас

Край на втория учебен срок:

15.05.2019 г. – XII клас (13 учебни седмици)
31.05.2019 г. – I - IV клас (14 учебни седмици)
14.06.2019 г. – V - VI клас (16 учебни седмици)
28.06.2019 г. – V - VI клас (18 учебни седмици за паралелки в спортни училища)
28.06.2019 г. – VII - XI клас (18 учебни седмици)

 

Информация

 

 

 

Контакти