•  
  •  
  •  

 

 

График на учебното време 

  • ГРАФИК НА УЧЕБНОТО ВРЕМЕ 2019/2020 г.

Начало и край на ваканциите с изключение на лятната:

01.11.2019 г. – 03.11.2019 г. вкл. – есенна
21.12.2019 г. – 05.01.2020 г. вкл. – коледна
05.02.2020 г.  – междусрочна
11.04. 2020 г. – 20.04.2020 г. вкл. – пролетна за I - XI клас
16.04. 2020 г. – 20.04.2020 г. вкл. – пролетна за XII клас

 

Неучебни дни:

20.05.2020 г. – ДЗИ по БЕЛ
22.05.2020 г. – втори ДЗИ
09.06.2020 г. – НВО по БЕЛ в края на VII и на X клас
11.06.2020 г. – НВО по математика в края на VII и на X клас

 

Начало на втория учебен срок:

06.02.2020 г. – I - XII клас

 

Край на втория учебен срок:

14.05.2020 г. – XII клас (13 учебни седмици)
29.05.2020 г. – I - III клас (14 учебни седмици)
16.06.2020 г. – IV - VI клас (16 учебни седмици)
30.06.2020 г. – V - VI клас (18 учебни седмици за паралелки в спортни училища)
30.06.2020 г. – VII - XI клас (18 учебни седмици)

 

Информация

 

 

 

Контакти